Domov

ŠÚV Kremnica

Žiacka práca v Dubline

Majiteľ reštaurácie v Dubline nás oslovil s požiadavkou vytvoriť plastiku na tému dievčatko s husou. Ide o námet, ktorý je priamo spojený s názvom reštaurácie - "Girl and the Goose" 

Návrh: Dávid Čerťanský a Jakub Šulík
Realizácia v spolupráci s absolventom našej školy - Ondrejom Daubnerom 

Priestorový model 

 

hotová plastika: 

 

reštaurácia "Girl and the Goose" v Dubline v ktorej je plastika uložená

 

 

Naša spolupráca so zámkom Vígľaš

Naši študenti nelenia a rozvíjajú svoje schopnosti aj mimo priestorov školy!
Hotel The Grand Vígľaš nás oslovil s požiadavkou vytvoriť nástennú maľbu v interiéri zámku a tu už môžete vidieť výsledok práce študenta Dávida Čerťanského (odbor "Umelecké kováčstvo a zámočníctvo") v spolupráci s pedagógm Mgr. A. Jánom Arendárikom.

 

 

     

rodičovské združenie

Vážení rodičia pozývame Vás na rodičovské združenie v nedeľu 4.9.2016 o 15.00 hod. do auly školy na II. poschodí.

Ubytovávanie na školskom internáte od 16.00 hod.

Slávnostné otvorenie školského roka bude v pondelok 5.9.2016 o 16.00 hod.

Pre akékoľvek informácie je Vám k dispozícii tel.č. 0915 808 916 .

 

ISIC

Predĺženie preukazu žiaka ISIC/EURO<26 !

 

Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.studentskypreukaz.sk/ 

 
Strana 1 z 6

ako to u nás vyzerá