Domov

ŠÚV Kremnica



prerušenie vyučovania

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Čítajte viac...
 

Riaditeľské voľno


Na základe rozhodnutia VÚC BBSK o uzatvorení všetkých stredných škôl

v jeho pôsobnosti prerušujem vyučovanie

v termíne od 12.03. 2020 do 13.03.2020.

Vyučovanie bude pokračovať 16. 03. 2020.

Čítajte viac...
         
Strana 4 z 21

ako to u nás vyzerá