Domov

ŠÚV Kremnica

  

Talentové skúšky 2017

Výsledky 1. kola talentových skúšok

           
 

     

Školské rodičovské

Dňa 17.2. 2017 - v piatok, sa bude konať školské rodičovské vo forme konzultácií.

Rodičia majú možnosť konzultovať štúdijné výsledky svojich detí u jednotlivých pedagógov a to v čase od 11:00 - 15:00.

V prípade otázok kontaktujte triednych učiteľov. Pokiaľ si chcete dohodnúť presný čas konzultácie, obráťte  sa na príslušného pedagóga na daný predmet.

   
Strana 10 z 14

ako to u nás vyzerá