Domov


návšteva domova dôchodcov

 Šikovnejší kováči si vo voľnom čase sami vyrábajú rytiersku zbroj. Od rukavíc, cez rôzne časti brnenia až po nože a meče. Pri rôznych príležitostiach svoju prácu prezentujú na verejných podujatiach, prezentáciách školy, výstavách a pod.Tu sú zábery z vystúpenia v domove dôchodcov.