Domov aktivity projekty


projekty

2014/2015  - Projekt "Detský vagon" - návrh a realizácia železničného vozňa pre deti v spolupráci so Železničnou spoločnosťou SR

2013/2014 - Projekt "Comenius" - Toto nie je šperk

                  Projekt " Premena tradičnej školy na modernú"

2012/2013 - Projekt "Comenius" - Toto nie je šperk

                  Projekt " Premena tradičnej školy na modernú" 

2010/2011 - Projekt "Comenius"- Toto nie je šperk

                  Projekt "Leonardo Da Vinci", v rámci ktorého spolupracujeme s podobnými školami v Poľsku a vo Švédsku.  Motto projektu:  „Multikultúrne vzdelanie,    vedomosti, zručnosti, zážitky a kooperácia znamenajú excelentné výsledky a môžu vytvoriť „nový medzinárodný produkt“.

                  Projekt " Premena tradičnej školy na modernú" - jedná sa o vybavenie školy počítačovou technikou, prepracovanie učebných osnov a metodiky odborných  

                               predmetov, ale i vybavenie knižnice novou odbornou literatúrou.

2009/2010 - Projekt "Comenius"-  „Keď sa kameň stane šperkom“ je medzinárodný projekt 8 európskych stredných škôl odboru šperkárstvo v rámci programu     

                  COMENIUS – MULTILATERÁLNE PARTNERSTVÁ.  Členmi tohto partnerstva sú tieto školy: - Lycée Jean Guéhenno, Saint Amand Montrond, Francúzsko – koordinátor;- Escola Soares dos Reis, Porto, Portugalsko; - Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten - SIHA, Antverpy, Belgicko; - Liepajas Makslas Vidusskola, Liepaja, Lotyšsko; - I.I.E.K. Mokume Institute, Thessaloniki, Grécko; - IATA Institut D´Enseignement Des Arts Techniques Sciences et Artisanats, Namur, Belgicko;- Instituto Statale Benvenuto Cellini, Valenza, Taliansko; - Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, Slovensko.

Šperky vytvorené žiakmi s použitím kameňov nájdených v domácich a partnerských lokalitách sú zaradené do putovných výstav v sídle partnerských škôl.

Okrem toho naša škola je členom Európskeho parlamentu stredných škôl v odbore tvorby šperkov, v ktorom si členské školy vymieňajú skúsenosti týkajúce sa spolupráce stredných škôl Európy, ale i USA a Kanady. I tu organizujeme medzinárodné výstavy v rámci aktivít Parlamentu.

 

 

ako to u nás vyzerá