Domov Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov, ktorý sa skladá z týchto zameraní:


výtvarné spracovanie kovov

 

Odbor:

Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 8233 M

sa skladá z týchto zameraní:              

8233 M 01 Zlatníctvo a strieborníctvo                                            

8233 M 02 Umelecké zámočníctvo a kováčstvo                                                 

8233 M 03 Plošné a  plastické rytie kovov                                                        

8233 M 04 Umelecké odlievanie kovov                                 

 

ako to u nás vyzerá