Domov aktivity imatrikulácie


imatrikulácie

Každoročné krstenie prvákov - imatrikulácie = prijímanie prvákov do cechu umeleckého ja na kremnickej "šupke"

dlhoročná tradičná akcia organizovaná žiakmi školy.

Imatrikulácie začínajú  sprievodom mestom v dobových kostýmoch  - už tradične na koňoch sa vezie kráľ s kráľovnou,

ostatní  idú pešo do centra mesta.

1.ročník - otroci,

2.ročník - poddaní,

3.ročník - mešťania,

4. ročník - šľachta

všetci poobliekaní v príslušných kostýmoch.

  V kine Akropola prebieha rituálny obrad stínanie hláv otrokov s malým kult.program pripraveným žiakmi.

Krstia sa aj noví kolegovia pedagogického zboru. Je to veselá akcia ukončená malým pohostením a šupkárskou hymnou "Hej zahoreli zore na tom našom dvore....."     : )

najaktuálnejšie fotografie nájdete na :  https://www.facebook.com/suvkremnica

 

 

 

ako to u nás vyzerá