Domov aktivity život na internáte aktivity internátu


kvízy šk.internátu

Život v ŠI je veselý.

Žiaci si ho vypĺňajú rôznymi aktivitami a radi sa zapájajú aj do tých, organizovaných ŠI. Medzi ne patria aj obľúbené kvízy, ktoré už majú niekoľkoročné pokračovania. Uskutočňujú sa  každý mesiac, tématicky zameraným pre daný mesiac. Žiaci si overujú svoje znalosti z rôznych oblastí života, ako aj nápaditosť, pohotovosť, šikovnosť a kreativitu. 14.2.2013 – bol Valentínsky kvíz, zameraný na to najkrajšie v živote – lásku, vo všetkých jej podobách. Prechod medzi kolami vyplňovali básne o láske v podaní  žiačok 2.ročníka Helenky Horváthovej, Mirke Reznákovej a hre na husliach M.Drevo. Za svoje výkony boli súťažiaci odmenení cenami. Celý kvíz sa niesol v znamení pohody a dobrej nálady. Už teraz sa tešíme na marcové stretnutie.

Dňa 27.11.2013 sa uskutočnil v ŠI kvíz. Opäť žiaci dokázali, že majú dobré vedomosti z rôznych oblastí života. Svoju pamäť, pohotovosť  prejavili v súťaži- otázok a odpovedí, hľadaní pojmov a mien v tabuľkách, ako aj zručnosť pri  triafaní predmetov (lentiliek) do fľaše. Celé toto stretnutie sa nieslo v dobrej nálade, pohode a spokojnosti. Za svoje aktivity boli odmenení cenami.

 

 

 

ako to u nás vyzerá