MISS internátu

V ŠI je už tradíciou voľba – najsympatickejšie dievča a najsympatickejší chlapec.

Žiaci svojimi typmi volia svojich favoritov, lístkami, ktoré sa potom sčítavajú. Vyhlásenie tohtoročnej súťaže sa uskutočnilo po kvíze 14.2.2013. Víťazi súťaže obdržali ceny za umiestnenie.

Pre školský rok 2012 – 2013 sa nimi stali:

Najsympatickejšie dievča    -   Dominika Dvořáková  - III.r

Najsympatickejší chlapec     -  Jakub Ľupták              - II.r.

Všetkým hlasujúcim ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme.

 

 

ako to u nás vyzerá