Domov aktivity život na internáte


šport a fitness

Žiakov vedieme aj k športovej činnosti.

V rámci športových aktivít, do ktorých sa zapájajú, ide o rôzne turnaje, priateľské zápasy, stolný tenis, venujú sa aj individuálnemu cvičeniu. Chlapci si svojpomocne upravili, vymaľovali a zútulnili jednu miestnosť  na  šk.internáte, ktorá im teraz slúži na posiľňovanie a udržiavanie kondície. K tomu, aby cvičili a stravovali sa správne, sme pozvali  na besedu fit trénera p.Havrana, ktorý ich usmernil  a odpovedal na ich otázky. Stretnutie prebehlo k spokojnosti všetkých prítomných. Nové poznatky budú chlapci využívať pri ďalšom cvičení.

 

 

ako to u nás vyzerá