futbal a šerm

Raz do týždňa naši žiaci chodia do telocvične školy pre Sluchovo postihnutú mládež zahrať si so žiakmi ŠI futbal. Do budúcnosti by sme chceli tieto aktivity rozšíriť o stolný tenis, a biliard. V letnom období  sa prídu žiaci zo ŠI pre sluchovo postihnutú mládež oboznámiť s netradičným športom , ktorý prevádzkujú naši žiaci - šermom. Naši kováči si v rámci vyučovania aj vo voľnom čase vlastnoručne vyrábajú celú zbroj, od prilby, cez krúžkové oblečenie, rukavice z plechu až po meč.

 

ako to u nás vyzerá