Domov aktivity iné aktivity DOD s deťmi zo ZŠ


DOD s deťmi zo ZŠ

Pravidelne nás navštevuju deti zo základnej školy .

Cieľom návštevy je zoznámenie sa s používanými materiálmi a technikami v umeleckých remeslách na našej škole. Prejdú  všetky oddelenia, môžu vyskúšať  jednotlivé techniky a odniesť si domov vlastný drobný výtvor, ale aj darček od našich žiakov.

Radi aj Vás privítame na Deň otvorených dverí, ktorý býva obyčajne v decembri. Aj vy budete mať možnosť vyrobiť si v priebehu pár minút napr.drevenú hračku s pomocou našich žiakov.

 

ako to u nás vyzerá