miss sympatia 2014

 

Dňa 13.2.2014 sa uskutočnil v školskom internáte Valentínsky kvíz.

Opäť v ňom žiaci prezentovali svoje vedomosti, pohotovosť, zručnosť a kreativitu. Za výkony predvedené aj pred publikom boli odmenení aj z príležitosti Valentína.

Zároveň prebehla v ŠI aj voľba najsympatickejší  chlapec, najsympatickejšie dievča. Pre šk.r. 2013/2014 sa ním stali najsympatickejšie dievča - Martina Mičová – II.r. a najsympatickejší chlapec – David Čerťanský – I.r.

 

 

 

ako to u nás vyzerá