Domov aktivity iné aktivity workshop s deťmi zo ZŠ


workshop s deťmi zo ZŠ

Minulý týždeň nás navštívili detičky zo základnej školy  P.Križku v Kremnici,

prišlii s pani učiteľkou Tóthovou, previedli sme ich po našom oddelení tvorby hračiek, potom si skúsili píliť drevo, vŕtať stojanovou vŕtačkou a maľovať .... a toto sú ich realizácie.

 

ako to u nás vyzerá