Domov aktivity iné aktivity workshop v knižnici


workshopy v knižnici

Študenti Gymnázia v Kremnici  a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva si pre žiakov 8. ročníka zo ZŠ P. Križku pripravili tieňové divadlo a prednes úryvku z knihy Malý princ od spisovateľa Antoina de Saint-Exupéryho. Potom sa žiaci s odhodlaním pustili do výroby javajkových bábok. Pomáhali im pri tom naši študenti, ktorí so sebou priniesli na ukážku niekoľko bábok z Malého princa. Žiaci si z podujatia odniesli nové vedomosti nielen o knihe, ale aj o spisovateľovi a tiež vlastnoručne vyrobené bábky.

     Naša spolupráca pokračovala aj so žiakmi nižšieho ročníka.

Žiaci 5. ročníka zo ZŠ Pavla Križku prišli, aby si vypočuli povesť ,, Mokrý Ďurko " z knihy Dunajské povesti od Márie Ďuríčkovej. Rozprávku im predniesli študenti Kremnického gymnázia, ktorí na záver odmenili žiakov malou sladkosťou za každú správnu odpoveď na pripravený kvíz. Na záver si za pomoci študentov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici vyrobili marionetové bábky postavičiek z povesti o Mokrom Ďurkovi. Pod ich šikovnými rúčkami vznikali všakovaké ryby aj vodníci.

http://www.kjkk.sk/fotogaleria/podujatia-v-roku-2014/workshop-maly-princ-tienove-divadlo-a-vyroba-babok/

 

ako to u nás vyzerá