plenér

Pravidelne každý rok  sa žiaci 1.ročníka učia kresliť v plenéri. Koncom školského roka majú vyhradený jeden týždeň na kreslenie v exteriéri. Snažia sa pracovať s rôznymi kresliarskymi materiálmi - ceruza, uhlík, akvarel... priamo  v meste alebo prírode, pod vedením pedagógov. Ponúkame Vám ukážku ich snaženia.

http://www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mmb/cenamb2008.pdf

 

 

ako to u nás vyzerá