Domov aktivity iné aktivity Ladislav Chudík


Ladislav Chudík

Dve školy pod jednou strechou spolu fungujú od roku 1966.

V roku 2011 došlo k zmene. Stále spolu zdieľame  jednu strechu, ...... z Gymnázia v Kremnici sa stalo Súkromné gymnázium, zo Školy úžitkového výtvarníctva Súkromná škola úžitkového výtvarníctva. Táto transformácia prispela k bližšiemu kontaktu medzi školami, pedagógmi, študentmi....

27. mája 2014 sa jeden z významných absolventov kremnického Gymnázia dožil krásneho životného jubilea. Ladislav Chudík, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej divadelnej scény, „pán Herec – intelektuál“ oslávil 90. rok svojho tvorivého života.

Študenti SŠÚV sa pre neho rozhodli vytvoriť niečo originálne. Katarína Raškovičová - 4.ročník,  plaketu na tému „ Kremnica“, ktorá mu bude pripomínať čas strávený nie len v laviciach kremnického gymnázia a Alex Vido - 3.ročník, pracuje na Ex Librise inšpirovanom kreativitou Ladislava Chudíka.

 

V roku 2011 došlo k zmene. Stále spolu zdieľame  jednu strechu, ...... z Gymnázia v Kremnici sa stalo Súkromné gymnázium, zo Školy úžitkového výtvarníctva Súkromná škola úžitkového výtvarníctva. Táto transformácia prispela k bližšiemu kontaktu medzi školami, pedagógmi, študentmi....

27. mája 2014 sa jeden z významných absolventov kremnického Gymnázia dožil krásneho životného jubilea. Ladislav Chudík, jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej divadelnej scény, „pán Herec – intelektuál“ oslávil 90. rok svojho tvorivého života.

Študenti SŠÚV sa pre neho rozhodli vytvoriť niečo originálne. Katarína Raškovičová - 4.ročník,  plaketu na tému „ Kremnica“, ktorá mu bude pripomínať čas strávený nie len v laviciach kremnického gymnázia a Alex Vido - 3.ročník, pracuje na Ex Librise inšpirovanom kreativitou Ladislava Chudíka.

 

ako to u nás vyzerá