Domov Mgr.art Michaela Kollár Danková


Mgr.art Michaela Kollár Danková

_______________________________ 

 

Štúdium

2004 – 2008 Štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici

2008 – 2014 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava – Ateliér S_M_L_XL Kov a šperk

 

Zahraničné stáže

2007 – Saint Amand Montrond, Francúzsko

2011 - École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, Francúzsko

 

Výstavná činnosť

2010 -  ,,Miesto činu´´ VŠVU Bratislava
2010 -  ,,Miesto činu´´ Dunajská Streda, Slovensko
2011 -  ,,Exchange 4´´ ESAD Strasbourg, France
2011 -  ,,20th anniversary´´´Design block Prague
2012 -    Dizajnvíkend, Bratislava
2012 - ,, Tekutý čas´´ putovná výstava
2013 - ,, Barbie´´ putovná výstava
2015 – Sympózium šperku, Kremnica

Moja práca je zameraná najmä na skúmanie vzťahov – jednotlivec verzus  spoločnosť, rovnako aj vzťahov v rámci danej komunity. Okrem toho sa snaží o vyjadrenie osobných zážitkov a pocitov, ktoré sa vynárajú zo nevšedne – všedných dní 

 

 

 

ako to u nás vyzerá