Domov aktivity fotokrúžok


fotografický krúžok

Žiaci majú možnosť naučiť sa profesionálnu fotografiu, pod vedením kvalifikovaných učiteľov.

Tu si môžete pozrieť výsledky ich práce.

Téma živly : vzduch

Štúdiová fotografia zachytáva pohybujúci sa dym, žiaci museli prispôsobiť nastavenia fotoaparátu zníženej svetelnosti a pohybujúcemu sa objektu. Dym je možné fotiť za použitia protisvetla. Fotografie sú upravené v grafickom programe kde sa vďaka zvýšeniu svetelnosti a úprave kontrastu odkrývajú štruktúry, ktoré vytvára dym.


Téma živly : oheň

Fotografia v tmavom interiéri kováčskej dielne. Žiaci fotografovali za zlých svetelných podmienok objekt, ktorý sám o sebe mal svetelné vlastnosti a rýchlo sa menil jeho tvar. Prispôsobenie nastavení fotoaparátu muselo brať do úvahy 3 komponenty pre dosiahnutie čo najostrejšej fotografie.
 
Téma : svetlo v pohybe 

Žiaci sa učili fotografovať pri predĺženej expozícii. Fotografie sú záznamom akcie pri, ktorej sme použili viacero spojených svetelných zdrojov a skrz ich uvedenie do pohybu vznikali zaujímavé fotografie. Fotografia s predĺženou expozíciou je z veľkej časti experiment, ale žiaci sa snažili uplatňovať aj kompozičné princípy pri jej vytváraní.
 
 

 
Téma : svet očami farieb, makro fotografia pohybujúcej sa farby.
 
Žiaci mali zvládnuť techniku fotenia makra s tým, že museli celkové nastavenie fotoaparátu prispôsobiť rýchlo sa meniacemu objektu fotenia. Výsledná fotografia je bez úprav v grafických programoch a možno ju použiť ako pozadie pri tvorbe plagátov, pozvánok a pod.