Domov


Filmové predstavenie

Filmové predstavenie

 

Vianočné sviatky nútia všetkých trochu spomaliť pracovné tempo, uvedomiť si, čo je skutočná hodnota a aj v tomto technickom a virtuálnom svete hľadať niečo ľudské.

     Aj to bol dôvod, prečo sme so žiakmi školy 20. decembra navštívili filmové predstavenie Toto je náš svet, ktoré kládlo množstvo otázok o hodnotách, zmysle života a nútilo sa každého zamyslieť, čo je podstatné...

     Veríme, že všetci žiaci si uvedomili, čo je mať rodinu, aký spôsob života je najvhodnejší, ako konzum nám ovplyvňuje život.......