Domov


Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

 

Na základe zistenej zvýšenej chorobnosti žiakov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva (47%) sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v piatok 22.2.2019.

Nástup do školy je 11.3. 2019, po ukončení jarných prázdnin.

 

  - Prajeme skoré uzdravenie a pekné prázdniny -