Domov


Ukončenie šk.roka

 

Slávnostné ukončenie šk.roka sa tento rok v dôsledku epidemiologickej situácie neuskutoční.

 

Vysvedčenia je možné si prebrať v pondelok a utorok 29.6. a 30.6. medzi 8:00 - 12.00 hod u svojho triedneho učiteľa.

Zároveň žiadame žiakov o vrátenie učebníc u vyučujúcich jednotlivých predmetov.