Domov


oznam o platbách

Informácie k platbám na šk. rok 2020/2021

 

 

STRAVA číslo účtu SK1509000000005038734088

 

Ø pri platbe uviesť do poznámky, meno žiaka/žiačky, triedu, počet raňajok, obedov a večerí  (za september musí byť zaplatené do 25. augusta 2020)

 

 

UBYTOVANIE číslo účtu SK1509000000005038734088

 

Ø pri platbe uviesť do poznámky, meno, priezvisko, triedu žiaka/čky a mesiac za ktorý sa platí (za september musí byť zaplatené do 25. augusta 2020)

- výška platby 38 € za žiaka (1 - 4. ročník denného štúdia)

- výška platby 58 € za žiaka nadstavbového štúdia

 

 

MATERIÁL číslo účtu SK7809000000005038735961

 

Ø pri platbe prosím uviesť do poznámky, materiál, meno,  priezvisko a triedu žiaka/čky

Ø je potrebné zaplatiť jednorázovú  platbu za materiál na školský rok 2020/2021 vo výške 55 € (materiál musí byť uhradený do 25. augusta 2020, v prípade oneskorenej platby žiak zaplatí penále vo výške 5 € za každý omeškaný mesiac)

   

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať