Domov


cenník stravy 20/21

 

 

CENNÍK STRAVY na šk. rok  2020 – 2021

Kategória

stravníkov (internátne školy stravníci              od 15 – 18/19 rokov)

 

raňajky

+

desiata

 

 

obed

 

 

olovrant

+

večera

 

 

SPOLU

 

Internátni

žiaci

1,33 €

1,41€

1,29€

4,03 €

Dochádzajúci žiaci

-

1,41€

-

1,41 €

      Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii určené MŠVSaŠ s účinnosťou od 1.9.2019

Zálohové platby:

Mesiac

Počet dní

Výška platby

 

Dochádzajúci žiaci

Internátni žiaci

September

20

28,20 €

80,60 €

Október

20

28,20 €

80,60 €

November

20

28,20 €

80,60 €

December

16

22,56 €

64,48 €

Január

16

22,56 €

64,48 €

Február

14

19,74 €

56,42 €

Marec

23

32,43 €

92,69 €

Apríl

18

25,38 €

72,54 €

Máj

21

29,61 €

84,63 €

Jún

22

31,02 €

88,66 €

 

Výška sumy  na úhradu  bola vypočítaná nasledovne:

priemerný počet dní za mesiac  x hodnota stravnej jednotky podľa kategórie stravníkov.

Stravné lístky sa môžu použiť počas celého školského roka.

 

Ako zaplatiť?

 

-    bezhotovostne  na účet školy kedykoľvek: SK1509000000005038734088

 

Variabilný symbol :  meno žiaka/žiačky, triedu, počet raňajok, obedov a večerí

                                     (napr. Kvetka Ružová, 1.U - 10R, 10O, 10V)

 

Platba musí byť pripísaná na účet do 25. dňa v mesiaci

 

Stravné lístky si žiaci môžu vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne posledné                 dva pracovné dni v mesiaci v čase od 12:00 hod do 15:00 hod.

 

Neodstravované stravné lístky sa nepreplácajú, upozorňujeme rodičov, aby kontrolovali stravné lístky u svojich detí.