Domov o škole


O škole

 

ŠÚV Kremnica je stredná odborná škola, na ktorej sa štúdium končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka, teoretických odborných predmetov a praktických odborných predmetov. Výsledkom štúdia je o.i. praktická maturitná práca, ktorá pozostáva z ideového zadania, prípravnej štúdie po konečný artefakt, a jej obhajobu. ŠÚV je škola s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má vlastnú jedáleň v budove školy a 2 budovy školského internátu. Štúdium na tejto škole je 4-ročné, v štruktúre škôl na Slovensku je škola zaradená medzi stredné odborné školy.

ŠÚV Kremnica sa skladá z dvoch budov a budovy internátu. Je situovaná do krásneho prírodného prostredia Kremnických vrchov. Mesto Kremnica sa vyznačuje nielen obdivuhodnou prírodnou scenériou, ale aj bohatou historickou tradíciou baníctva, medailérstva a mincovníctva. Výnimočnú hodnotu majú aj architektonické historické pamiatky. Viac sa o Kremnici dočítate na Wikipedii 

 

 

ako to u nás vyzerá