Domov o škole ubytovanie a stravovanie


Ubytovanie a stravovanie

Priestory  nášho školského internátu sa nachádzajú v historickom meste Kremnica cca 1,5 km od centra  .

Využitie voľného času:

     Fitness centrum, kolektívne loptové hry, vychádzky do krásnej okolitej prírody, besedy s odborníkmi z rôznych oblastí, práca s počítačom. V prostredí krásnych Kremnických vrchov sa nachádza Relax centrum, termálne kúpalisko, ktoré je možné navštevovať. V zimnom období sú

bohaté možnosti lyžovania, snowboardovanie, korčuľovanie, prechádzky krásnou zimnou prírodou.

    Želáme Vám , aby pobyt v našom internáte bol pre Vás bohatým zdrojom zážitkov a skúseností do ďalšieho života. Preto by sme Vám ho v skratke priblížili. Ponúkame množstvo záujmových aktivít- športových, kultúrnych i zábavných, pri ktorých nadviažete nové priateľstvá.

  Aktivity v SŠI:

Prehliadka mesta, „Poznaj mesto v ktorom študuješ.“

Prehliadka zámku sv. Kataríny

Imatrikulácie- prijímanie žiakov prvého ročníka do cechu „šupkárskeho“

Návšteva DSS- mesiac úcty k starším

Futbalový turnaj

Mikuláš- návšteva DSS, MŠ, SŠÚV, ŠI- sprievod mestom

Vianoce- vianočná výzdoba- vianočné posedenie s občerstvením a programom

Stolnotenisový turnaj

Šachový turnaj

Hudba ktorú počúvam- prezentácia hudby ktorú počúvam- rôzne žánre

Návšteva Relax centra Skalka

Stavanie Mája

Súťaž v biliarde

Prechádzky večernou Kremnicou

Rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka- posedenie, hudba

Rozlúčka so školským rokom- opekanie pri školskom internáte, hra na gitare

Medziškolské futbalové zápasy

Uskutočňovanie besied na rôzne témy, podľa záujmu detí

Návšteva filmových predstavení, výstav, vernisáži organizovaných mestom

Individuálne výstavy žiakov

Zimné aktivity- korčuľovanie, guľovanie, sánkovanie, stavanie snehových sôch

Kvízy- Uvítací, Deň študentov, Vianočný, Valentínsky, Mesiac knihy, Veľkonočný, Športovo-zábavný

Možnosti využitia posilňovne v ŠI, knižnice, spoločenské miestnosti – spoločenské hry, sledovanie DVD, športových prenosov, posedenie pri oslave narodenín

 Ostatné:

     Celodenné stravovanie je poskytnuté v škole.

 Platby :

   Na základe podpísanej nájomnej zmluvy žiak uhrádza platby:

     Žiaci denného štúdia- ubytovanie v SŠI- suma 35,- EUR, č.ú.: SK1509000000005038734088

     Žiaci nadstavbového štúdia –ubytovanie v SŠI- suma 55,-EUR , č.ú.: SK1509000000005038734088

     Platba za internet mesačne 1,-euro- platba v internáte

 Kontakt :

SŠI- Bystrická ulica 441/9

        967 01 Kremnica

T.č.: 045/6743292

 Vychovávatelia:  Darina Ferenčáková- 0911 148 994

                                Jaroslava Letríková – 0903 599 883

 

 

ako to u nás vyzerá