Domov aktivity výstavy


Výstavy

Aktuálne výstavy: pozri úvodnú stránku

2016  - JuniorDesignFest 2016 Bratislava

        - My sme pamäť - knižnica Kremnica

        - prezentácia s workshopmi v obch.centre Mirage Žilina

2015  - Etudy z dreva - Zvolen

        - prezentácia v obch.centre Europa Banská Bystrica

        - Prvý deň -  výstava prác žiakov 3.roč. v galérii SŠÚV

        - výstava maturitných prác v galérii školy

2014 - Junior Design Fest 2014

         - Chute - výstava prác žiakov SŠÚV v Záhrade - centrum nezávislej kultúry,  Banská Bystrica

         - Chute - výstava prác žiakov SŠÚV v OC Europa,  Banská Bystrica

         - EXIT(US) Alžbeta Malcová  

2013  - výstavy projektu Comenius - Toto nie je šperk -  v každej zúčastnenej krajine - vo Francúzsku, Belgicku, Portugalsku,   

           Dánsku, Grécku, Taliansku, Českej republiky, Slovensku. 

        - Hranie s umením - výstava žiackych prác ŠÚV Kremnica, v Mskc Žiar nad Hronom

        - výstava maturitných prác SŠÚV Kremnica v galérii Archív Kremnica

2012

 - Zakladatelia tradície umeleckého kováčstva na Slovensku - Múzeum mincí a medailí Kremnica

 - prezentácie školy v obchodných centrách: Európa Banská Bystrica, Mirage Žilina, Mlyny Nitra, OC v Prievidzi,

 - 45 - výstava k 45.výročiu založenia školy, Kremnica

- výstava maturitných prác SŠÚV Kremnica v galérii Archív Kremnica

2011

- prezentácie školy v obchodných centrách: Europa Banská Bystrica, Mirage Žilina, Mlyny Nitra, OC v Prievidzi

- Výstava DESIGN - oddelenie tvarovanie priem.výrobkov, Žiar nad Hronom

- zakladatelia tradície - výstava kováčov v MMM Kremnica

- výstava maturitných prác v Galérii Archív Kremnica

2010

Mestské múzeum Sereď – prezentácia školy
Kováčske dni - Turč. Teplice – ukážka prác oddelenia kováčstvo a zámočníctvo
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica– výstava oddelenia štukatérstvo
Plošné a plastické rytie kovov – prezentácia oddelenia v NBS - MMM Kremnica
VÚC BB odbor vzdelávania a kultúry – prezentácia plošných prác školy - stála výstava

design a hračky - účasť na výstave hračiek pri príležitosti Bienále detskej ilustrácie v Bologni, Taliansko

2009

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica - stála výstava prác oddelenia kováčstvo a
zámočníctvo
Najvyšší kontrolný úrad – Bratislava – prezentácia školy
Prezentácia školy – Fiľakovo 2009
Kováčske dni - Turč. Teplice – ukážka prác oddelenia kováčstvo a zámočníctvo
Strečno – kováčske dni – ukážka prác oddelenia kováčstvo a zámočníctvo
Zlatá Fatima – Trenčín 2009- prezentácia zlatníckeho oddelenia
SNM – Martin – prezentácia všetkých oddelení 2009
Comenius –prezentácia zlatníckeho oddelenia v Lotyšsku
VÚC BB odbor vzdelávania a kultúry – prezentácia plošných prác školy- stála výstava

2008

Výstava v priestoroch VÚC Banská Bystrica

Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica - stála výstava prác oddelenia kováčstvo
a zámočníctvo
Comenius – prezentácia zlatníckeho oddelenia v Portugalsku, Taliansku, Francúzsku

VÚC BB odbor ľudských zdrojov – prezentácia plošných prác školy-stála výstava
Kováčske dni - Turč. Teplice – ukážka prác oddelenia kováčstvo a zámočníctvo
Prezentácia školy v zespól szkól plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
Umelecké odlievanie kovov – prezentácia oddelenia v NBS - MMM Kremnica
 

 

2007

Výstava zlatníckeho oddelenia v La DM vo Zvolene pod názvom “Mladý šperk”. (01/2007)
Účasť žiakov na matematickej súťaži KLOKAN. (03/2007)
Účasť na výstave “Bez hraníc 3” v LIMES Galérii Komárno za spoluúčasti stredných škôl z Maďarska, Čiech a Slovenska. Výstavy sa zúčastnili žiaci 5 škôl. (03/2007)
Výstava študijných odborov tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov a tvarovanie priemyselných výrobkov v Nových Zámkoch. (03/2007)
Účasť žiakov na biblickej olympiáde v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici. (03/2007)
Výstava hračkárskeho oddelenia v kaštieli RADOĽA pod názvom “Svet hračiek”. (04/2007)
Účasť žiakov na medzinárodnej súťaži MLADÝ OBAL 2007, ktorú usporiada slovenské a české centrum dizajnu v Brne. (04/2007)
Prezentácia zlatníckeho oddelenia v Rubigale v Banskej Štiavnici. (04/2007)
Účasť žiakov zlatníckeho oddelenia na súťaži Študentský šperk 2007 v Bratislave. (04/2007)
V spolupráci s BBSK, MŽP a agentúry ŽP sme zorganizovali výstavu v rámci ENVROFILMU 2007 pod názvom Zvieratá očami mladých výtvarníkov v Banskej Bystrici. (04/2007)
Prezentácia školy v Banskej Bystrici v spolupráci s ÚĽUV, kde sa zúčastnili všetky oddelenia v rámci Sympózia mladých remeselníkov. (06/2007)
Výstava “HRAČKY” v NBS MMM Kremnica. (06/2007)
Výstava maturitných prác v aule školy pod názvom MATURITY 2007. (06/2007)
Účasť žiakov na medzinárodnom Sympóziu umelecko-priemyslových škôl Českej republiky uskutočneného v Liberci a Jablonci. (06/2007)
Prezentácia školy v Múzeu slovenskej dediny pod názvom “Dnes tovariš, zajtra majster” účasť žiakov všetkých oddelení. (06/2007)
Prezentácia školy v spolupráci s SNM Múzeom bábkarských kultúr a hračiek na hrade v Modrom Kameni. (06/2007)
Prezentácia a účasť žiakov na Kováčskych dňoch v Turčianskych Tepliciach. (07/2007)
Prezentácia kováčov na hrade Strečno. (07/2007)
Organizovanie a účasť na Sympóziu umeleckého šperku Kremnica 2007. (07/2007)

 

2006


Prezentácia školy v Taliansku v meste TREVISIO - kováčske oddelenie, zabezpečovaná prostredníctvom Európskej akadémie v rámci projektu Kariérne poradenstvo pred nástupom do zamestnania, stimulácia zamestnanosti mladých ľudí. (09/2006)
Výstava hračiek v Kysuckom múzeu v Čadci. (09/2006)
Výročná výstava k 40. výročiu založenia ŠÚV Kremnica v galérii NBS MMM v Kremnici. (10/2006)
Medzinárodná súťaž XI. Bienále Ex libris Deti a mládež ŽARY 2006 Poľsko, účasť žiakov ryteckého oddelenia, zúčastnilo sa 9 krajín. (10/2006)
Účasť na Týždni ľudových tradícií, usporiadaných NBS - MMM Kremnica - prezentácia hračkárskeho a štukatérskeho oddelenia. (10/2006)
Účasť na Dňoch športu Kremnica 2006 - hokejbal, basketbal. (10/2006)
Stredoškolák - servis profesijných informácií pre žiakov základných škôl v Žiari nad Hronom, prezentácia celej školy. (11/2006)
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen - Etudy z dreva, celoslovenská súťaž a naj.... bytový doplnok, hračkárske oddelenie. (11/2006)
Incheba Bratislava - v rámci medzinárodnej výstavy Hodiny a klenoty prezentácia zlatníckeho oddelenia a krst katalógu zo súťaže Tahitská perla 2005. (11/2006)
Spolupráca s Maticou slovenskou - beseda o tvorbe a význame hračky, MsKS Kremnica. (11/2006)
Deň otvorených dverí na našej škole. (11/2006)
Účasť na výstave ľudových remesiel pod názvom My a čas, MMM Kremnica a Matica slovenská. (12/2006)
Výstava 40. rokov ŠÚV Kremnica v Šuranoch. (11/2006) 

2005


Vyhlásenie literárnej a výtvarnej súťaže pri príležitosti 60. výročia oslobodenia stredného Slovenska v B.Bystrici
Študentský šperk roka 2005 - Bratislava
Zelený objektív- Zvolen- súťaž mladých v dokumentárnej fotografií
Kruhy na vode 2005
Malé grafické formy 2005 - Vrútky
Zlatá Fatima
Lesnícke a drevárske múzeum
Múzeum A.Sládkoviča v Krupine - dec.2005 - jar 2006
Výstava kováčskeho oddelenia v Umeleckej besede Slovenska
Výstava zlatnískeho oddelenia v Umeleckej besede Slovenska
Výstava kováčskeho oddelenia v Kalvárií v Poľsku
Turčianská nákova 2005 - výstava kováčskeho a odlievačského oddelenia
Účasť na "Celoslovenskej výstave prác žiakov ubytovaných v DM"
Rem-ART-Čadca - prezentácia prác zlatníckeho oddelenia 

2004


Etudy z dreva
ITF Slovakia prezentácia školy v rámci BBSK
Prezentácia zlatníckeho oddelenia na Zlatej Fatime 2004 v Trenčíne
Drotársky Vorkshop Kremnica 2004 (pod vedením Mgr.art. Šimona Mišurdu)
Mladý obal Brno
Študentstký šperk roka Bratislava
Výstava Kovových oddelení v Národnej banke Slovenska v B.Bystrici
Výstava v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni
Prezentácia školy na Dni remesiel v Tisovci
Plenér v Košiciach
Prezentácia školy - rytecké a zlastnícke práce vo Várpalote (Maďarská republika)
Prezentácia školy v źubietovej na oslavách mesta
Prezentácia školy na Staromestských slávnostiach v Žiline
Kováčske dni v Turčianskych Tepliciach
Výstava šperkov v Kutnej Hore (Česká republika)
Prezentácia hračkárského oddelenia - Modrý Kameň
Fórum pedagogiky v Bratislave
Prezentácia hračiek na REM-art v Čadci
Stredoškolák v Žiari nad Hronom
Burza informácií pri výbere povolania v Banskej Bystrici 

2003


Výstava o najlepší drevený úžitkový predmet "Etudy z dreva" v drevárskom múzeu vo Zvolene,
Výstava prác kovových odborov v Tekovskom múzeu v Leviciach, Mladý obal - medzinárodná súťaž v tvorbe obalovej techniky v Brne,
Výstava prác kovových odborov v Nových Zámkoch,
Výstava prác hračkárskeho oddelenie v spolku architektov v Banskej Bystrici,
Výstava šperkov ŠÚV Kremnica a módna prehliadka pri príležitosti 675 rokov Kremnice v NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica,
Spoločná výstava zo stretnutia mladých výtvarníkov ŠÚV-Ba, ŠÚV-Ke, ŠÚV-Kremnica a Maďarsko - Káposvár v Kremnici,
Zhotovenie ocenenia pre výstavu ovocia v Kremnici "Jablko 2002", 1, 2, 3 cena.
Výstava v Tatranskej galérii v Poprade: Hry s umením
Prezentácia prác vo Vranove nad Topžou
Výstava prác v Banskej Štiavnici, bronz
Výstava hračiek v Novej Bani
Výstava na Ministerstve životného prostredia
Výstava prác - Štúdio tanca Banská Bystrica 

2002


Účasť na medzinárodnej súťaží v tvorbe obalovej techniky "Mladý obal" v Brne,
Účasť na celoslovenskej žiackej súťaži Študentský šperk,
Účasť žiakov na návrhu "Logo" pre NKÚ - vybraný návrh žiačky K. Lahútovej,
Účasť žiakov školy na medzinárodnom Plenéri ŠÚV - v Kaposvári (Maďarsko),
Výstava prác "Etudy z dreva" v priestoroch LDM vo Zvolene,
Výzdoba chirurgického oddelenia - detské oddelenie Nemocnice v Žiari nad Hronom (odbor Štukatérstvo),
Výstava domácich prác žiakov v aule školy,
Výstava "Hračky z dreva" v Múzeu A. Sládkoviča v Krupine,
Výstava "Odpady vtedy! Odpady dnes!" v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici,
Výstava k 35. výročiu založenia ŠÚV Kremnica v Turčianskej galérii v Martine,
Účasť žiakov na akcii "Kremnické slobodné zlatokrážovstvo", príprava rekvizít (odbor Zlatníctvo a strieborníctvo),
Ako sa rodí krása - účasť žiakov na Dni umeleckých remesiel na Mestskom hrade v Kremnici,
Výstava "Maturity 2002",
Výstava Plenér 2002 v Kaposvári v Maďarsku,
Výstava "Európske ložiská striebra a vplyv ich ťažby na životné prostredie v Banskej Štiavnici,
Výstava výtvarných prác študentov školy na 7. ročníku výstavných trhov "VÁREVPO 2002" vo Varpalote v Maďarsku,
Výstava prác na "Kováčskych dňoch" v Turčianskych Tepliciach,
Putovná výstava Vedecká hračka. 

2001


Výzdoba materskej školy v Kremnici,
Účasť v súťaži ZLATÁ FATIMA v Trenčíne,
Výstava Hračiek zrealizovaná v týchto múzeách:
1. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
2. Galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláš
3. Tekovské múzeum v Leviciach,
Výstava maturitných prác v Kremnici,
Výstava vožnej tvorby žiakov v aule školy,
Prezentácia prác kováčskeho oddelenia v Turčianskych Tepliciach,
Výstava šperkov pri príležitosti Kováčskych dní v Turčianskych Tepliciach,
Výstava Kováčske práce v rámci projektu Slovenského centra európskej integrácie na Kremnických Baniach,
Putovná výstava - Vedecká hračka - v mestách SR,
Spoločná výstava zo stretnutia mladých výtvarníkov ŠÚV-Ba, ŠÚV-Ke, ŠÚV-Kremnica a Maďarsko-Káposvár v Modre,
Výstava Kováčske práce v Lesníckom a drevárskom múzeu Zvolen v Krupine. 

2000


Výstava Profil školy v Dome Slovenských architektov v Banskej Bystrici,
Výstava kováčskych prác v Kaštieli Radoža pri Kysuckom Novom Meste,
Putovná výstava Hračky v Oravskej galérii, v galérii P. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v Tekovskom múzeu v Leviciach, pri príležitosti 10. výročia založenia odboru,
Výstava maturitných prác v Kremnici,
Výstava prác žiakov a učitežov odboru Štukatérstvo v Mestskom kultúrnom stredisku v Bojniciach,
Výstava kováčskych prác v Lesníckom a drevárskom múzeu Zvolen v Krupine. 

1999


Samostatná Výstava šperkov v Kaštieli Radoža pri Kysuckom Novom Meste,
Premeny kovu - výstava kováčskych prác v Tatranskej Galérii,
Premeny kovu - výstava kováčskych prác v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach,
Výstava šperkov v Poprade,
Putovná výstava kinetických a rehabilitačných hračiek v spolupráci so Združením Vedecká hračka,
Spoločná výstava Bábky a hračky v Galérii J. Kollára v Banskej Štiavnici.

1998


Samostatná Výstava hračiek v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici,
Samostatná Výstava šperkov v Pohronskom múzeu v Novej Bani.

 

ako to u nás vyzerá