Domov aktivity úspechy


Úspechy

2016 - cena primátorky mesta Zvolen v súťaži Etudy z dreva, Stolička - Juraj Hajnal, 4.U

         - Spektrum mladosti, Alex Vido - 3.miesto, grafická súťaž

         - Spektrum mladosti, Jakub Šulík, čestné uznanie, grafická súťaž

         - Malé grafické formy, Alex Vido - 2.miesto, grafická súťaž

         - Andrej Packa, čestné uznanie Junior dizajn fest

 

2015  -  Braňo Morávek - "Hefaiston 2015"  na Morave,  Umelecké kováčstvo a zámočníctvo- Branislav Morávek- 3. cenu v kategórii Voľná tvorba a komorná plastika za svoju maturitnú prácu "HLAVA".

2014 - 1.miesto  v celoštátnej súťaži dizajnu Kruhy na vode - Barbora Kvietková, odd.tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

         - účasť na medzinárodnej matematickej súťaži - matematický klokan s výsledkom 97,1%, ktorý dosiahla žiačka 3.ročníka, Martina Miháliková

         - Sládkovičova Štiavnica - je názov regionálnej prehliadky v prednese poézie, Juraj Hajnal z 2.U triedy, ktorý za prednes básne Mikuláša Kováča "Žart" získal špeciálnu cenu, ktorú venovala primátorka mesta Banská Štiavnica.

2013 - cena puncového úradu na súťaži Študentský šperk, organizátor: Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska , cenu získala Mária Ruttkayová - odd.zlatníctvo a strieborníctvo,

2012 - Expert geniality show - 46. miesto - Matúš Bakša z 8 001  účastníkov

         - Inovation a Creativity Camp, Žiar nad Hronom

Na 1. mieste sa umiestnil tím s číslom 1 ---kde  našu školu
reprezentovala Anna Juhárová -3. ročník/odbor zlatníctvo a
strieborníctvo
Na 2. mieste sa umiestnil tím s číslom 17-- kde našu školu
reprezentoval Jakub Surový -4.ročník/odbor zlatníctvo a strieborníctvo
Na 3. mieste sa umiestnil tím s číslom 2 -- kde našu školu
reprezentovala Szidónia Tóth -3.ročník/odbor zlatníctvo a
strieborníctvo

2011 - Adrian Mankovecký, študent ateliéru Industrial Design VŠVU, je víťazom 9. ročníka medzinárodnej súťaže Electrolux Design Lab. Jeho riešenie spotrebiča budúcnosti s názvom Portable Spot Cleaner zaujalo porotu natoľko, že si odnáša výhru 5 000 eur a polročnú stáž v jednom z dizajnových centier  Electrolux. Slovenský študent sa presadil v náročnej konkurencii 1 300 prác z celého sveta. 

prekopiruj odkaz do vyhľadávača:

http://domacnost.sme.sk/c/6069058/skvrny-vycisti-pracka-do-tasky.html      

Adrián Mankovecký bol študentom oddelenia tvarovania priemyselných výrobkov v rokoch 2004-2008.

V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení.

 2010

design a hračky - účasť na výstave hračiek pri príležitosti Bienále detskej ilustrácie v Bologni, Taliansko

 2009

Comenius –prezentácia zlatníckeho oddelenia v Lotyšsku

Ceny

Zlatá Fatima – Trenčín 2009
Top model za kolekciu- Banánová, autor: S. Dolníková, V. Hladká, M. Šmahaj
1. miesto za kolekciu- Renesancia v modernom prevedení, autor: M. Benedikty,T. Horská
2. miesto za kolekciu- Rokoko v modernom prevedení, autor: V. Masiariková, S. Dubovyk,
M. Máliková
 

2008


Comenius – prezentácia zlatníckeho oddelenia v Portugalsku, Taliansku, Francúzsku
Prezentácia školy v zespól szkól plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem

2005


Uznanie Kruhy na vode za prácu šnurovačka a čepiec žiačku Michaela Getlerová (Hračky)
Zlatá Fatima Junior - kategória módny doplnok, 1 cena - za kolekciu zlatých šperkov
 

2004


Cena v súťaži - Etudy z dreva Lenka Lisijová, kategória odevný doplnok 

2003


Etudy z dreva - Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen - ocenenie (Veronika Vandová) - "Sožničky a zvončeky".
Zelený objektív - výstava fotografií vo Zvolene
Študentský šperk roka 2003 - celoslovenská súťaž Bratislava
Výtvarné alternatívy 2003 - ZUŠ IWK Považská Bystrica - Udelenie ceny pre ŠÚV Kremnica za sériu slepotlačí
Súťaž Mladý obal - Brno 2003
Orange - súťaž fotografií
 

2002


Mladý obal (organizuje České centrum dizajnu a Slovenské centrum dizajnu) - 3. miesto v súťaži (Annamária Kovažová) spolu s uverejnením žiackych prác v katalógu súťaže,
IX. bienále detí a mládeže EX LIBRIS, Žary 2002 (Požsko) - 1. miesto (Eva Škandíková).
 

2001


Zlatá Fatima - junior - 1. miesto v návrhu a realizácií módnych doplnkov,
Mladý obal (organizuje České centrum dizajnu a Slovenské centrum dizajnu) - 1. miesto (Annamária Kovažová), 3.miesto (Adam Ožha).
 

2000


Mladý obal (organizuje České centrum dizajnu a Slovenské centrum dizajnu) - 2. miesto v súťaži (Skarlet Jašková) spolu s uverejnením žiackych prác v katalógu súťaže,
REM-ART Čadca - medzinárodné stretnutie žiakov umeleckých škôl.
 

1999


Mladý obal (organizuje České centrum dizajnu a Slovenské centrum dizajnu) - cena výrobcu, sériová realizácia oceneného obalu,
Súťaž vo výrobe hračiek alebo úžitkových predmetov z dreva - Drevárske a lesnícke múzeum vo Zvolene - 1. miesto "Bytové doplnky",
Mladý dizajn v Lučenci - 2. miesto - návrh stolu pod počítač,
REM-ART Čadca - medzinárodné stretnutie žiakov umeleckých škôl.

1998


Malé grafické formy, Vrútky - cena súťaže,
Mladý obal (organizuje České centrum dizajnu a Slovenské centrum dizajnu) - cena súťaže spolu s uverejnením víťaznej práce v katalógu súťaže,
Súťaž vo výrobe hračiek alebo úžitkových predmetov z dreva - Drevárske a lesnícke múzeum vo Zvolene - 1. miesto - "Sada rehabilitačných hračiek".

 

ako to u nás vyzerá