Umelecký kováč

Dĺžka štúdia 4 roky

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu - overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

 

Kováčstvo bolo od nepamäti synonymom umeleckého citu, poctivej práce a vysokej zručnosti. Ako umelecký odbor vychováva samostatných výtvarníkov, tvoriacich dizajn kovových výrobkov. Žiaci získavajú najmä kreatívne myslenie, priestorové videnie a výtvarné cítenie priamo spojené s technológiou a realizáciou. Dôraz je kladený na samostatnú tvorivú činnosť.

Obsahom vyučovania je zvládnutie výtvarných a dizajnérskych postupov. Sú zamerané na výtvarné zvládnutie návrhu a prípravu realizácie. Je to príprava na ucelený systematický proces tvorby od hľadania technologických postupov až po autorskú realizáciu. Vo výučbe je kladený dôraz na priestorové cítenie a priestorové disciplíny v tvorbe. Žiakovi k tomu napomáha komplexný vyučovací proces. Jeho základom je navrhovanie kde sa zúročujú znalosti z ďalších predmetov ako figuratívna kresba, plastické modelovanie, výtvarná príprava a počítačová grafika.

Základným princípom oddelenia je syntéza umeleckej tvorivosti a praktickej zručnosti. Študentov vedieme k samostatnému uvažovaniu a rozvíjaniu tvorivého konceptuálneho myslenia, flexibilite a zručnosti. Práca so základnými výrazovými prostriedkami umožňuje žiakom naučiť sa princípom správnej kompozície. Dôraz sa kladie na 3D návrh a schopnosť formulovať svoje myšlienky. Výsledkom je výstup v priestorovej dizajnérskej a technickej kresbe a následná realizácia v materiáli. Študent pracuje samostatne od návrhu až po realizáciu pod odborným vedením pedagóga, ktorý na základe konzultácií koriguje spracovanie témy.

Absolventi sú schopní uplatniť sa v rôznych umeleckých odboroch. Vyučovanie je nastavené tak, aby študenti boli schopný pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole v odboroch zameraných na sochársku a dizajnérsku tvorbu a reštaurovanie. Absolvent je po štúdiu schopný viesť napríklad malú firmu alebo sa stať tvorcom nehmotného bohatstva našej kultúry, ktoré si vysoko cenia v zahraničí.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov 

ZAMERANIE:
Umelecké kováčstvo a zámočníctvo 8233 M 02

 

 

images/resized/images/stories/demo/kovac/dsc_0014_150_91.jpgimages/resized/images/stories/demo/kovac/mreze_kovaci_150_100.jpgimages/resized/images/stories/demo/kovac/dsc_0041_150_110.jpgimages/resized/images/stories/demo/kovac/noze_1_150_100.jpg

 

 

 

 

 

Viac foto 

 

 

 

ako to u nás vyzerá