Zlatník

Zlatník

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu - overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

 

Zlatníctvo a striebroníctvo je výtvarný odbor, ktorého výučbový proces veľmi úzko spája návrhársku tvorbu a následnú realizáciu. Žiaci sa počas štúdia naučia zvizualizovať svoju jedinečnosť  do vlastných autorských šperkov alebo objektov a to v rámci ich reakcie na zadanú tému. Študenti môžu zhmotniť svoje návrhy v rôznych materiáloch ako striebro, meď, mosadz, drevo, minerály,..... ale aj v menej tradičných, akými sú napríklad textil, plasty, sklo, atď. Práve táto otvorenosť odboru a experimentovaniu ako takému, zabezpečuje jedinečnosť každého šperku, ktorý je vlastnou výpoveďou tvorcu.

Vďaka tomu, že východiskom pre tvorbu artefaktov je predmet „Navrhovanie šperkov“, študenti si vypestujú vlastnosti a schopnosti, ktoré im pomôžu uplatniť a ďalej rozvíjať svoj talent ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

ZAMERANIE:
Zlatníctvo a strieborníctvo 8233 M 01 

  

 

 

 

 

Viac foto 

 

 

 

ako to u nás vyzerá