Odlievač

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu - overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

 Oddelenie Umelecké odlievanie kovov bolo založené v roku 1968. Jeho zriadenie si vyžiadala celková orientácia školy zameraná na prácu s kovom.

Štúdium tohoto odboru je zamerané na zvládnutie náročných výtvarno-remeselných projektov s cieľom vychovať profesionálne pripraveného absolventa tohoto oddelenia. Preto počas celého štvorročného štúdia na škole vyžadujeme od študentov tvorivý prístup pri navrhovaní,modelovaní a realizácii jednotlivých artefaktov. K naplneniu týchto úloh študent potrebuje mať priestorové videnie a cítenie, kreatívne a samostatné konanie.

Obsah vyučovania je zameraný na navrhovanie úžitkových, upomienkových predmetov, cez plakety, medaile a iné drobné dekoratívne plastiky.

Okrem výtvarného prejavu je potrebné zvládnuť aj prípravné postupy a práce ako odlievanie do sadry, epoxidu, vytvorenie lukoprénovej formy pre vosk a iné.

Samotná realizácia odlievania do kovu sa vykonáva buď klasickým postupom - formovaním do piesku alebo liatím na stratený vosk. Odliate výrobky sa po cizelovaní upravujú patinovaním do definitívnej podoby.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

ZAMERANIE:
Umelecké odlievanie kovov 8233 M 04
 

 

 

images/resized/images/stories/demo/odlievac/1_120_131.jpgimages/resized/images/stories/demo/odlievac/2_120_119.jpgimages/resized/images/stories/demo/odlievac/3_120_132.jpgimages/resized/images/stories/demo/odlievac/4_120_127.jpg

 

 

 

 

 

Viac foto 

 

 

ako to u nás vyzerá