Domov Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov


Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Hračkár

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu - overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

Odbor Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov vznikol v roku 1989. Obsahom vyučovania je zvládnutie výtvarno-technického návrhu a samotnej realizácie danej témy. Výuka spočíva v osvojení technologických postupov výroby jednotlivých druhov hračiek. Študent získava znalosti a vedomosti so spracovaním dreva, kovu, papiera, textilu a plastu vrátane strojov a nástrojov. Experimentovaním s materiálmi vznikajú jedinečné, originálne a kreatívne diela siahajúce do voľného umenia a designu.

Dôraz pri výuke sa kladie nielen na odpozorovanie bionických a technických zákonitostí, ale aj na vlastnú kreativitu s dodržiavaním ergonomických kritérií. Dôležitá je hygiena a bezpečnosť pri práci s hračkou - žiaci dostanú základy z detskej psychológie. Práca študentov zahŕňa aj rôzne leporelá,  drevené skladačky, návrhy obalov, textilné hračky, ale i prácu s grafickým softwérom Adobe balíka.

Neoddeliteľnou súčasťou je realizácia vlastného návrhu v materiáli, takže manuálne zručnosti žiaci pretavia do hodnotného artefaktu. V štvrtom ročníku žiaci pracujú na vlastnom návrhu marionety, ktorú aj  realizujú tradičnými rezbárskymi postupmi, pod vedením pedagógov. V závere vytvoria jednoduchú počítačovú animáciu s vlastnou bábkou alebo hračkou.

Individuálny prístup žiakom umožňuje venovať sa takým témam, materiálom a remeselným technikám, ktoré sú žiakovi blízke a rešpektujú úroveň jeho zručností.

Grafický design, textilná tvorba, architektúra, interiérový design, réžia, bábkoherectvo - to sú odbory, kde naši absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Stredná škola s týmto zameraním dáva výborné základy a predpoklady pre tieto kreatívne smery štúdia - TU Zvolen, VŠVU Bratislava, VŠMU Bratislava, TU Košice....

Absolvent študijného odboru Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov pokiaľ sa rozhodne nepokračovať na VŠ - dokáže postaviť výrobný program pre malú alebo strednú firmu, základný sortiment výrobkov malosériovej alebo remeselnej výroby hračiek a dekoratívnych predmetov. Absolvent môže pracovať aj v remeselnej, bábkarskej, grafickej alebo aranžérskej dielni, kde sa pracuje s drevom, textilom, papierom, či inými materiálmi.

Množstvo absolventov sa uplatnilo v reklamných agentúrach a ako grafický dizajnér. Absolvent okrem vlastného výtvarného názoru a remeselných zručností ovláda základy fotografie a prácu s grafickými programami - Photoshop, Ilustrator, 3D Rhinoceros.

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

8646 M

 

 

 

 

Viac foto 

 

ako to u nás vyzerá