Domov aktivity iné aktivity Deň otvorených dverí


Deň otvorených dverí každý rok

pravidelne na prelome novembra - decembra

Pedagógovia a žiaci školy úžitkového výtvarníctva

Vás srdečne pozývajú na prehliadku

priestorov školy, učební, ateliérov a dielní. Uvidíte práce žiakov - kresby aj realizácie, počítačové výstupy. Budete prekvapení, čo naši žiaci žiaci dokážu.

9.00 - 16.00 ukážky priestorov a práce žiakov školy pre uchádzačov o
štúdium

okrem toho čaká na Vás bohatý program - šerm, módna prehliadka, možnosť vyrobiť si jednoduchú hračku....

Záujemcovia si môžu vyskúšať kresbu zátišia - jednu z úloh talentových skúšok.

Odporúčame priniesť so sebou domáce práce na konzultáciu s odbornými pedagógmi.

Ak máte záujem o osobné konzultácie v inom termín, škola je otvorená pre všetkých kedykoľvek, no lepšie je ohlásiť sa vopred.

kontaktujte nás:

045/67 42 959

0915 808 916

 

ako to u nás vyzerá